Impressum

© 2018 Digialog AG
All text, graphics, audio files, code, downloadable material, and other works on this web site are the copyrighted works of Digialog AG. All Rights Reserved. Any unauthorized redistribution or reproduction of any copyrighted materials on this web site is strictly prohibited. Other product and company names are trademarks of their respective owners.

Haftungsausschluss

Webstedets operatør garanterer ikke, at de offentliggjorte oplysninger er korrekte, nøjagtige, aktualiserede, fuldstændige eller pålidelige.

Ansvarskrav mod webstedsoperatøren for materielle eller immaterielle skader af enhver art som følge af besøget, brug eller manglende brug af de leverede data, ukorrekt brug af internetforbindelsen eller eventuelle tekniske fejl er udelukket.

Alle offentliggjorte tilbud har et ikke-bindende karakter. Webstedets operatør har ret til at ændre, supplere eller slette dele af hjemmesiden eller hele indholdet uden forudgående varsel eller afbryde offentliggørelsen helt eller delvis.

Haftung für Links

Links zu Websites Dritter und Verweise darauf liegen außerhalb der Verantwortung des Website-Betreibers. Jegliche Verantwortung für den Inhalt dieser Webseiten wird abgelehnt. Der Zugriff, der Besuch oder die Nutzung von Websites Dritter erfolgt auf eigenes Risiko.

Urheberrechte

Das Urheberrecht sowie alle sonstigen Rechte an Texten, Bildern, Fotos oder Dateien auf der Website liegen ausschließlich beim Betreiber der Website oder den aufgeführten Rechteinhabern. Die Vervielfältigung von Elementen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Urhebers
.

DIGIALOG AG
Hartbertstrasse 9
7000 Chur
Schweiz

info@digialog.com
Tel.: +41 81 868 84 55